search icon
Join IDSAJOIN IDSA >> Go to MyIDSAGO TO MYIDSA >>
  • Print
  • ShareThis
  • Text Size

Kanserli Notropenik Hastalarda Antimikrobiyal

update in progress
Published: Clinical Infectious Diseases ; 2011 ; 52 : e56 -e93

Abstract

Bu belgegüncellemeleri veilkAmerikaEnfeksiyon HastalıklarıDerneği (IDSA)Ateş ve1997 yılında yayınlananveilkkez2002 yılındagüncellendiNötropeniYönergegenişletir.Kanserli hastalardakemoterapi ile indüklenenateş venötropenideneyimyönetmekantimikrobiyal ajanlarınkullanımı içinbir kılavuz olaraktasarlanmıştır.

Recommendations

Link to PDF

Additional Resources

English Version

| HIVMA | Contact Us

© Copyright IDSA 2017 Infectious Diseases Society of America

Full Site Mobile Site